Dầu máy nén lạnh PURE FLOW NF

Dầu máy nén lạnh PURE FLOW NF là loại sử dụng môi chất NH3 (R717) cao cấp với đặc tính chống oxy hoá cao. Được sản xuất từ dầu gốc tinh lọc napthenic và phụ gia cao cấp cho độ lạnh bay hơi âm thấp. PURE FLOW RF  tương thích hoàn toàn với các loại seal làm kín hiện đại phù hợp được thử nghiệm cho dầu gốc khoáng.

 1. General Details
  • Dầu máy nén lạnh PURE FLOW NF là loại sử dụng môi chất NH3 (R717) cao cấp với đặc tính chống oxy hoá cao. Được sản xuất từ dầu gốc tinh lọc napthenic và phụ gia cao cấp cho độ lạnh bay hơi âm thấp. PURE FLOW NF  tương thích hoàn toàn với các loại seal làm kín hiện đại phù hợp được thử nghiệm cho dầu gốc khoáng.
  • PURE FLOW NF khuyến cáo cho máy nén sử dụng môi chất CFC/R12, HCFC/R22 (-25oC),NH3/R717 (-30oC) các môi chất có gốc hydrocarbon như R290.
  • PURE FLOW NF khuyến cáo cho các loại máy nén kiểu kín, hở hay kết hợp dạng piston hay trục vít.

  Xem thêm:

  IO-PURE FLOW NF (V)

 2. TIÊU CHUẨN
  • DIN 51503 KAA
 3. ĐẶC TÍNH
  • Đặc tính lọc rất tốt
  • Tính chống oxy hoá tốt
  • Kéo dài thời gian sử dụng.
  • Tính chống cặn bùn hình thành do sự trộn lẫn môi chất.
  • Ức chế chống ăn mòn, chống tạo bọt và tương thích với vật liệu làm kín
  • Tương thích với các loại dầu gốc khoáng parafinic, naphthanic, PAO hay alkyl benzen.
 4. CÁC THỬ NGHIỆM
  CÁC THỬ NGHIỆMPHƯƠNG PHÁP 4668
  Tỷ trọng ở 15℃, kg/m3ASTM D-40520.8750.879
  Độ nhớt động học ở 40℃, cStASTM D-4454668
  Độ nhớt động học ở 100℃, cStASTM D-4456.98.8
  Chỉ số độ nhớtASTM D-2270110108
  Nhiệt độ chớp cháy (COC), ℃ASTM D-92232235
  Nhiệt độ rót chảy, ℃ASTM D-97-34-30

  Cá kết quả của thử nghiệm trên chỉ mang tính đại diện.

 5. Comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked * 6. Related Products
0932191923