Dầu truyền nhiệt gốc tổng hợp HEATRANS SYN 50

EATRANS SYN 50 là dầu truyền tải nhiệt gốc tổng hợp silicons với đặc tính R&O và độ ổn định nhiệt xuất sắc. Nó kiểm soát nhiệt độ chính xác trong các ứng dụng đòi hỏi đáp ứng tính oxy hóa cao nhất với phạm vi dải nhiệt độ rộng. Độ dẫn nhiệt tương đối ổn định. Sản phẩm này cũng thích hợp cho các ứng dụng nhiệt độ thấp với điểm rót chảy -510

  • HEATRANS SYN 50 là dầu truyền tải nhiệt gốc tổng hợp silicons với đặc tính R&O và độ ổn định nhiệt xuất sắc. Nó kiểm soát nhiệt độ chính xác trong các ứng dụng đòi hỏi đáp ứng tính oxy hóa cao nhất với phạm vi dải nhiệt độ rộng. Độ dẫn nhiệt tương đối ổn định. Sản phẩm này cũng thích hợp cho các ứng dụng nhiệt độ thấp với điểm rót chảy -510
  • HEATRANS SYN 50 có thời gian sử dụng lâu và có hiệu năng vượt trội

DOWNLOAD:

Dầu truyền nhiệt gốc tổng hợp IO-HEATRANS SYN 50 (V)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0932191923