INNOVATION X 20W50/10W40

INNOVATION X là một sản phẩm dầu chất lượng cao cho nhiều loại động cơ sử dụng trong động cơ xăng. Nó được thiết kế công thức với đặc tính chống ăn mòn và chống rỉ tuyệt vời nhằm đảm bảo cao sự bảo vệ chống lại xói mòn và oxi hóa.

 1. General Details

  INNOVATION X là một sản phẩm dầu chất lượng cao cho nhiều loại động cơ sử dụng trong động cơ xăng. Nó được thiết kế công thức với đặc tính chống ăn mòn và chống rỉ tuyệt vời nhằm đảm bảo cao sự bảo vệ chống lại xói mòn và oxi hóa.
  INNOVATION X làm giảm toàn bộ giá thành bảo dưỡng và tăng tính bền của động cơ. Sử dụng cho xe ôtô gia đình và xe tải hạng nhẹ.

  Xem thêm:

  PCMO-INNOVATION X (V)

 2. TIÊU CHUẨN

  INNOVATION X là một sản phẩm dầu chất lượng cao cho nhiều loại
  động cơ sử dụng trong động cơ xăng. Nó được thiết kế công thức
  với đặc tính chống ăn mòn và chống rỉ tuyệt vời nhằm đảm bảo cao
  sự bảo vệ chống lại xói mòn và oxi hóa.
  INNOVATION X làm giảm toàn bộ giá thành bảo dưỡng và tăng tính
  bền của động cơ. Sử dụng cho xe ôtô gia đình và xe tải hạng nhẹ.

 3. ĐẶC TÍNH

  INNOVATION X được pha chế đáp ứng kéo dài thời gian thay dầu trong chu kỳ bảo dưỡng, phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất:

  •  Tính phân tán rất cao
  •  Tính tẩy rửa tuyệt hảo
  •  Chỉ số độ nhớt rất cao
  •  Tính chống mài mòn và ăn mòn hảo hạng.
  •  Kiểm soát cặn bùn và cặn than rất hiệu quả.
  •  Chống oxy hoá, chống gỉ, chống tạo bọt rất tốt.
 4. ƯU ĐIỂM
 5. CÁC THỬ NGHIỆM
  CÁC THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP

  10W-40 

  20W-50 

  Tỷ trọng ở 30℃, kg/m3 ASTM D-1298 860 870
  Độ nhớt động học ở 40℃, cSt ASTM D-445 110 160
  Độ nhớt động học ở 100℃, cSt ASTM D-445 14 19
  Chỉ số độ nhớt ASTM D-2270 140 140
  Nhiệt độ chớp cháy cốc hở  (COC), ℃ ASTM D-92 230 240
  Nhiệt độ rót chảy, ℃ ASTM D-97 -30 -18

  Các kết quả của thử nghiệm trên chỉ mang tính đại diện

 6. Comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *


 7. Related Products