Dầu Nhớt Xe Máy

Các sản phẩm dầu nhớt Eska Singapore dành cho xe môtô và xe máy.

PODIUM SYN SUPERIOR 4T

PODIUM SYN SUPERIOR 4T là loại dầu động cơ đa cấp với dầu gốc tổng hợp ESTER được thiết kế cho động cơ xe mô tô 4 kỳ hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt nhất.

PODIUM EXTRA 4T 10W40

PODIUM EXTRA 4T 10W40 là loại dầu đa cấp chất lượng cao sử dụng cho các kiểu động cơ xe mô tô và xe gắn máy vận hành điều kiện khắc nghiệt (dừng liên tục)..

Podium Scooter E5w40

Dầu nhớt động cơ xe tay ga cao cấp của Blackgold.

Podium Racing 4T 20w50

Dầu nhớt động cơ xe máy cao cấp dành cho xe máy của Eska Singapore.