Dầu Nhớt Xe Ô tô

Dầu nhớt chuyên dùng cho xe ô tô đạt tiêu chuẩn chất lượng Singapore của Eska Singapore.

Evolution 15w40 CI4/SL

EVOLUTION là loại dầu nhớt cao cấp cho động cơ diesel đáp ứng tiêu chuẩn thời gian thay nhớt dài.

Infinity (synthetic blend)

Dầu nhớt động cơ xăng cao cấp dành cho xe ô tô của Eska Singapore.

Innovation X SAE 20W-50

Dầu nhớt động cơ xăng cao cấp dành cho xe ô tô của Eska Singapore.