Dầu Nhớt Xe Tải - Buýt - Tàu Thuyền

Dầu nhớt động cơ cao cấp EVOLUTION

EVOLUTION là loại dầu nhớt cho động cơ diesel cao cấp đáp ứng tiêu chuẩn thời gian thay nhớt dài cấp chất lượng API CI-4.

Dầu động cơ cao cấp TRAX EXTRA MILER 15W40

TRAX Extra Miler 15W40 là loại dầu động cơ cao cấp thiết kế bảo vệ cho cả động cơ diesel và xăng với kiểu nạp khí thông thường hay có turbo tăng áp.

Dầu động cơ diesel TRAX MILER

TRAX MILER là loại dầu động cơ diesel theo kiểu hút khí thông thường và turbo tăng áp vận hành liên tục ở điều kiện khắc nghiệt.

Dầu động cơ diesel HDX MILER

HDX MILER  là loại dầu cho động cơ diesel thông dung vận hành trong điều kiện tải trong nặng như tại Việt Nam.