Dầu hóa dẻo cao su RUBBER PROCESSING OIL

RUBBER PROCESSING OIL là loại dầu gốc paraffinic với đặc tính hòa tan cao và làm dẻo các loại cao su tự nhiên, butyl, isoprene.