Dầu thủy lực không kẽm có chỉ số độ nhớt rất cao PURE FLOW SYN HVLP

Dầu thủy lực không kẽm có chỉ số độ nhớt rất cao PURE FLOW SYN HVLP là dầu thủy lực không kẽm cao cấp nhất,  được khuyến cáo cho tất cả các loại thiết bị thuỷ lực sử dụng dầu gốc tổng hợp ở nhiệt độ cao và áp suất cao.