PODIUM SYN SUPERIOR 4T

PODIUM SYN SUPERIOR 4T là loại dầu động cơ đa cấp với dầu gốc tổng hợp ESTER được thiết kế cho động cơ xe mô tô 4 kỳ hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt nhất.

Danh mục: