Ô tô nhập khẩu tiếp tục gặp khó, ngân sách ngày càng thất thu.

Cần bỏ quy định nhà nhập khẩu ô tô phải cung cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô vì nó mang tính thủ tục hành chính, không cần thiết. Nó khiến nhập khẩu ảnh hưởng, thất thu ngân sách, người tiêu dùng phải mua xe giá cao vì chi phí DN tăng […]