Khởi nghiệp với dầu nhớt. Tại sao không?

Khởi nghiệp với dầu nhớt ESKA

Ở cấp độ quốc gia, gần đây, chính phủ Việt Nam ra sức thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong giới trẻ với mục tiêu tạo ra 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020. Lý do thì nhiều nhưng trước hết là lợi ích của quốc gia về mặt thuế má và các tác động […]

Taiwan’CPC khởi công nhà máy pha chế dầu nhớt tại Việt nam?

CPC là tập đoàn dầu khí thuộc sở hữu của Đài loan, bắt đầu xây dựng nhà máy pha chế dầu nhớt cho ô tô (vận tải) phía Nam Việt Nam, sau 1 năm bị trì hoãn, theo nguồn tin từ CPC cho biết.