Dầu nhớt động cơ Diesel API CI-4 ở Việt Nam sử dụng được bao nhiêu ngàn kms?

Dầu nhớt động cơ API CI-4 Plus

Dầu nhớt động cơ Diesel API CI-4 ở Việt Nam sử dụng được bao nhiêu ngàn kms?

Câu hỏi trên thông thường rất khó trả lời. “Còn tùy” là câu trả lời thông dụng nhất.

Dầu nhớt động cơ API CI-4 Plus

Dầu nhớt động cơ API CI-4 Plus

Theo các Chuyên gia, số kms để thay dầu nhớt động cơ Diesel phụ thuộc vào: tình trạng xe đã sử dụng bao lâu, tuyến đường vận hành (dài hay ngắn), tải trọng của xe (đúng tải hay quá tải) và chất lượng của nhiên liệu (diesel). Điều kiện đường xá của Việt Nam không cho phép động cơ diesel hoạt động hoàn hảo và việc thay đổi tốc độ thường xuyên (nhanh sang chậm, chậm sang nhanh hay dừng) cũng ảnh hưởng rất lớn đến thời gian sử dụng dầu nhớt.

Nhưng thông thường câu trả lời là từ 10,000 – 12,000 kms. Đây là câu trả lời thể hiện “thói quen” không có luận cứ về khoa học. Để xác định thời gian thay dầu của một sản phẩm yêu cầu phải theo dõi các thử nghiệm trên nhiều động cơ trong suốt thời gian sử dụng .

ESKA đã thử nghiệm trên đoàn xe H.N trong suốt 1 năm qua để theo dõi chất lượng dầu nhớt động cơ TRAX EXTRA MILER API CI-4 plus. Về các chỉ tiêu lý tính, hóa tính và tình trạng động cơ cũng như ghi nhận số kms hành trình.

ESKA sản xuất dầu động cơ API CI-4 Plus* với công nghệ SYN TECH (Tổng hợp) có thể sử dụng đến 20,000 kms trong điều kiện ở Việt Nam với nhiên liệu Diesel 0.001S theo kết quả thử nghiệm và tính toán từ Chuyên gia.

(*) API CI-4 Plus : được giới thiệu 9/2004 với thử nghiệm khắc khe hơn API CI-4 ở chỉ tiêu hạn chế cặn bồ hóng và bảo toàn độ nhớt (MACK T 11 TEST) cho động cơ diesel 4-kỳ tốc độ cao với cả bộ lọc tuần hoàn EGR.

Cho đến nay, chỉ có Chevron và ESKA đưa ra khuyến cáo cho Dầu bán tổng hợp cấp API CJ-4 và API CI-4 Plus với hành trình Kms sử dụng và thử nghiệm cụ thể.

Xem thêm tại ESKA’Blog

Trả lời