Giá trị xuất khẩu dầu gốc của Hàn quốc tăng cao trong tháng 8

Lượng dầu gốc xuất khẩu trong tháng 8-2021 của Hàn Quốc thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng có giá trị kim ngạch cao hơn do ảnh hưởng giá dầu gốc tăng cao tính từ đầu năm.

Tổng sản lượng xuất khẩu 339.230 tấn dầu gốc trong tháng 8, giảm 11% so với 380.950 tấn trong cùng tháng 8-2020. Đây là khối lượng xuất khẩu thấp thứ hai trong một tháng trong năm nay, chỉ cao hơn tổng số 321.141 tấn của tháng 5, và giảm 20% so với 422.170 tấn trong tháng 7.

Giá trị dầu gốc xuất khẩu từ Hàn Quốc vẫn ở mức cao, tăng 96% trong tháng 8 lên 387,1 triệu USD, so với 197 triệu USD trong cùng tháng năm ngoái. Đây là mức cao thứ tư trong một tháng trong năm nay.

Hàn Quốc là một trong những nước  xuất khẩu dầu gốc lớn nhất thế giới, với thị trường toàn cầu, tạo ra giá trị lợi nhuận cao cho các nhà máy lọc dầu của quốc gia. Bao gồm  các hãng như SK Lubricants, S-Oil, GS Caltex và Hyundai Shell Base Oil. Tuy vậy, Hàn quốc cũng đã nhập khẩu 24.036 tấn dầu gốc trong tháng 8, giảm 45% so với 43.961 tấn trong tháng 8/2020. Đây là khối lượng nhập khẩu dầu cơ bản thấp thứ hai trong một tháng trong năm nay, theo sau 22.736 tấn trong tháng 6.

Theo George Gill – September 24, 2021, Lube Asia, ESKA lược dịch