Giá xăng dầu từ tháng 6/2020 vs Giá dầu nhớt hiện tại ?

Sau đợt không điều chỉnh tăng giá Xăng, Dầu ngày 10/2 để “nhân dân” được ăn Tết “phấn khởi” (chi quỹ bình ổn)  , ngày 25/2/2021, Việt nam tăng giá mạnh các mặt hàng xăng dầu.

Trong 18 đợt điều hành tăng/giảm giá xăng dầu kể từ 12/6/2020 cho đến 25/2/2021, có đến 14 đợt tăng giá và 4 đợt giảm giá mặt hàng này. Cho đến nay, giá Xăng tăng 27% và Dầu Diesel tăng 20%.

Thị trường giá dầu nhớt tại Việt nam có sự điều chỉnh, bắt đầu từ tháng 12/2020 cho đến hết tháng 3/2021 với 1,2 đợt tăng giá tùy theo Hãng. Tính bình quân mức tăng khoảng 15%.

Vậy mức giá này có hợp lý? Theo ESKA mức tăng khoảng 25% là hợp lý vì mặt hàng xăng dầu có “méo mó” giá do Quỹ bình ổn! Nhưng dầu nhớt là thị trường mở, tự do cạnh tranh. Vậy tăng thấp, margin các hãng sản xuất dần teo tóp lại? Đó là điều chắc chắn!

Theo ESKA Singapore