Sản lượng Mỡ bôi trơn sản xuất ở Châu Á, năm 2017

Theo Báo cáo nghiên cứu của Viện Mỡ bôi trơn Hoa Kỳ (NLGI) về sản lượng phân bố sản xuất Mỡ trên toàn cầu năm 2017, Trung Quốc chiếm 35% khối lượng toàn cầu với 900 triệu pound (tương đương 408 ngàn tấn-KT).

Trong khi đó, Nhật Bản là nước sản xuất mỡ Polyure nhiều nhất thế giới. Nhật chiếm 7% lượng mỡ sản xuất trên thế giới. Ấn Độ đang thay đổi chất lượng cao hơn khi sản lượng mỡ Lithium truyền thống giảm nhưng mỡ phức Lithium tăng lên.

Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tổng lượng sản xuất đạt 175 triệu pound (79,5 KT).

Báo cáo không đề cập đến một nhà máy sản xuất Mỡ nào ở Việt Nam được khảo sát.Năm 2017, lượng Mỡ sản xuất trên toàn cầu giảm 0.4%

ESKA, Theo”Grease Production Shifts in Asia”, Cailin Jacobs, Lube Asia Report.

Trả lời