Thuế Bảo vệ môi trường có thể tăng từ 1.7.2018

thuế bảo vệ môi trường

Thuế Bảo vệ môi trường có thể tăng từ 1.7.2018

Bộ Tài chính ra sức thuyết phục công luận sự cần thiết phải tăng thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhóm ngành xăng dầu và sản phẩm liên quan bắt đầu từ 1.7.2018. Theo đó, xăng, dầu thuế tăng đến kịch trần lên 4,000 Đồng/Lít, kg và dầu mỡ nhờn tăng thêm 1,000 Đồng/Lit,kg. Như vậy nếu được chấp thuận, thuế BVMT đối với dầu mỡ nhờn là 1,800 -1,900 Đồng/Lit,kg.

Theo các Chuyên gia, thuế BVMT là hết sức cần thiết để có ngân sách bảo vệ môi trường khi người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm gây nguy hại đối với môi trường. Thế nhưng, thuế BVMT của Việt nam được hòa chung với ngân sách, coi như cũng được dùng để chi thường xuyên nuôi cán bộ. Hàng năm, tỷ lệ thuế BVMT dùng cho công tác BVMT không được công bố, theo đó, Bà Phạm Chi Lan:” Nếu chứng minh được việc tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu là để phục vụ lại cho người dân, đảm bảo được sự minh bạch trong thu chi thì tăng bao nhiêu cũng chấp nhận…”

Một nghịch lý là Thuế BVMT đối với các loại than đá (gây ô nhiễm môi trường cao hơn nhiều so với xăng dầu) có mức thuế BVMT là 10,000-20,000 Đồng/TẤN (???)(tương đương 10-20 Đồng/Kg). Để thấy rằng mục đích BVMT chỉ là cái cớ để chính phủ kiến tạo vẫn đối xử một cách không công bằng đối cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là túi tiền của người tiêu dùng.

Dự kiến nếu được chính phủ thông qua ngân sách tăng thêm do thu thuế BVMT  là 56,000 tỷ Đồng riêng đối với xăng dầu.

Theo ESKA, tổng hợp.

Trả lời