Tiêu chuẩn ACEA 2018 bị hoãn bởi vì ILSAC chưa hoàn tất thử nghiệm.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Châu Âu (ACEA) đã hoãn thông qua tiêu chuẩn ACEA 2018 dầu động cơ cho các thử nghiệm trên động cơ (Sequences test) được thực hiện bởi tổ chức tương đương tại Bắc Mỹ ILSAC (Bao gồm 3 tổ chức thử nghiệm và ban hành tiêu chuẩn dầu động cơ thông dụng : API, ACEA và ILSAC)

“ Các thử nghiệm trên động cơ năm 2018 sẽ hoãn sang năm 2019, và tôi hy vọng sẽ không quá lâu trước khi các mức quy định của các thử nghiệm được hoàn tất và ban hành”, Giám đốc ACEA Khí thải & Nhiên liệu Paul Greening cho biết.

Tiêu chuẩn thử nghiệm dầu động cơ trên động cơ ACEA  là tiêu chuẩn chính cho ngành công nghiệp dầu động cơ xe tải nhẹ, ô tô và xe tải nặng và cũng là “xương sống” về tiêu chuẩn phát triển dầu nhớt động cơ cho hầu hết các nhà sản xuất ô tô OEMs. Tất cả những công việc để nâng cấp tiêu chuẩn đã thực hiện xong trong năm 2018, và các tính năng mới cũng được thông qua và chờ ban hành vào cuối năm nay.

Nhưng thử nghiệm ACEA 2018 bao gồm trên nhiều động cơ được thực hiện bởi ILSAC (International Lubricants Standardization and Approval Committee) cho ILSAC GF-6 bị hoãn tại Bắc Mỹ để quyết định mức nào là đạt hay không đạt. Có thể các giá trị giới hạn này sẽ chưa được quy định sớm hơn vào giữa năm 2019.

Theo Tim Sullivan, Lube’n’Grease, 21 Dec 2018

ESKA Singapore

Trả lời