Từ 1/1/2019- Thuế bảo vệ môi trường “tăng kịch liệt” được áp dụng

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu.

 

Theo đó, thuế môi trường với xăng sẽ tăng lên kịch khung 4.000 đồng, tăng 1.000 đồng mỗi lít so với hiện nay. Dầu hoả sẽ chịu thuế môi trường 1.000 đồng một lít từ đầu năm sau, tăng 700 đồng so với hiện nay.

Cụ thể, biểu thuế bảo vệ môi trường với một số hàng hoá xăng, dầu. Xăng (trừ ethanol), mức hiện hành là 3.000 đồng/lít, mức tăng từ 1/1/2019 là 4.000 đồng/lít; Dầu diesel mức hiện hành là 1.500 đồng/lít, mức tăng từ 1/1/2019 là 2.000 đồng/lít; Dầu hỏa mức hiện hành là 300 đồng/lít, mức tăng từ 1/1/2019 là 1.000 đồng/lít;

Dầu madut mức hiện hành là 900 đồng/lít, mức tăng từ 1.1.2019 là 2.000 đồng/lít; Dầu nhờn mức hiện hành là 900 đồng/lít, mức tăng từ 1/1/2019 là 2.000 đồng/lít; Mỡ nhờn mức hiện hành là 900 đồng, mức tăng từ 1.1.2019 là 2.000 đồng.

ESKA tổng hợp,

 

 

 

 

 

 

Trả lời