Năm 2018 và những dự cảm 2019 (Phần 2)

KẾT 2018 VÀ NHỮNG DỰ CẢM 2019 (PHẦN 3)

PHẦN 2- CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT TÁC ĐỘNG LÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU NHỜN API SN Plus thông qua vào tháng 5/2018 Viện Dầu mỏ Hoa kỳ (API) cơ quan ban hành các tiêu chuẩn về dầu nhớt động cơ được sử dụng tham chiếu nhiều tại các quốc gia trên thế giới, chính thức thông […]