Giá dầu diesel tăng cao- áp lực lạm phát ngày càng phình to?

Giá dầu diesel bật tăng sau khi các hoạt động kinh tế trên khắp thế giới bắt đầu phục hồi. Điều này đẩy khối lượng hàng dự trữ xuống mức thấp kỷ lục. Theo CNBC, giá dầu diesel tăng cao đang tạo thêm áp lực cho nền kinh tế Mỹ và thế giới. Các tàu […]