Mỡ Bôi Trơn

Mỡ bôi trơn đạt chất lượng Singapore cung cấp bởi Eska Singapore.

CHASSIS GREASE (Calcium Grease)

Mỡ Calcium kháng nước

MULTI PURPOSE EP (Lithium Grease)

Mỡ Lithium đa dụng cực áp (EP).