Dầu nhớt có độ nhớt SAE 5W vs 10W, loại nào tốt hơn?

Định nghĩa: CCS – Cold Cranking Stimulator, độ nhớt “biểu kiến” của dầu động cơ ở nhiệt độ thấp khi sử dụng thiết bị mô phỏng khởi động lạnh. Còn gọi là độ nhớt động lực, đơn vị cP (centiPoise)

+ Theo phân loại độ nhớt động cơ SAE J300, dầu động cơ:

SAE 5W có CCS tối đa6600 cP ở -30oC (âm 30oC)

+ Trong khi đó: SAE 10W có CCS tối đa 7000 cP ở -25oC (âm 25oC)

Tóm lại: nếu SAE 5W sẽ “lỏng- loãng” hơn SAE 10W ở cùng một điều kiện nhiệt độ, cho nên SAE 5W sẽ dễ dàng khởi động động cơ hơn SAE 10W ở điều kiện nhiệt độ bình thường và nhiệt độ thấp (lạnh).

Độ nhớt SAE chỉ để phân biệt dầu nhớt “đặc hoặc loãng”, thế nhưng nếu sử dụng phù hợp thì có vẻ “tốt hơn” cho động cơ. Dầu nhớt có độ nhớt thấp được chọn để có thể khởi động được một động cơ nguội, thậm chí ở nhiệt độ thấp với một moment khởi động và dung lượng ắc quy cố định trước.

Việc sản xuất dầu SAE 5W sẽ khó hơn SAE 10W vì vấn đề phụ gia, chi phí sản xuất cao hơn nhiều.

Một số sai lầm khi sử dụng dầu động cơ, nhất là xe ga, có độ nhớt SAE 10W.

MaxPro1 xuất xứ từ Singapore sản xuất dòng MX 7000 cho xe ga (scooter) với độ nhớt được nghiên cứu phù hợp SAE 5W-40.