dầu nhớt nhập khẩu ESKA SINGAPORE thay đổi nhận diện thương hiệu đính kèm Logo

logo eska, eska singapore, dầu nhớt singapore

Sau thời gian sử dụng thương hiệu ESKA SINGAPORE, hiện nay, ESKA sẽ cải tiến nhận diện thương hiệu trên bao bì phuy và là logo đại diện cho ESKA trong nhận diện hình ảnh và thương hiệu ESKA.