Doanh nghiệp Việt ra mắt thương hiệu ‘Dầu nhớt của chuyên gia’

Tổng giám đốc ESKA Corp Nguyễn Văn Hải trong Lễ ra mắt ESKA®SINGAPORE và MaxPro 1

Tại Hội nghị khách hàng toàn quốc, thương hiệu dầu nhớt Blackgold Việt Nam đã đã chính thức ra mắt 2 thương hiệu dầu nhớt mới là ESKA®SINGAPORE và MaxPro 1, nhằm nhằm cung cấp các phân khúc sản phẩm chất lượng đa dạng với các nhu cầu tiêu thụ.