ACEA 2021 CÓ GÌ MỚI?

ACEA 2021 được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Châu Âu (ACEA) ban hành vào tháng 4/2021. Được phép sử dụng lần đầu tiên vào tháng 5/2021 và bắt buộc áp dụng vào tháng 5/2022.

ACEA 2021 chủ yếu là những thay đổi cho động cơ xe tải nhẹ. Trong đó, một số thay đổi chính:

 • Loại bỏ A3 / B3 và C1
 • Giới thiệu A7 / B7 và C6 với các yêu cầu mới về hiệu suất bôi trơn
 • Hiệu suất đánh lửa trước (LSPI) ở tốc độ thấp
 • Hiệu suất của hệ thống phun xăng trực tiếp
 • Hiệu suất hoạt động của turbo tăng áp diesel
 • Thay đổi tiêu chuẩn TBN theo ASTM D4739
 • Thử nghiệm tiết kiệm nhiên liệu mới cho C6
 • Thay thế Trình tự VG, M271Classic và TDI2 bằng các thử nghiệm kế nhiệm. Giới thiệu lại thử nghiệm mài mòn hệ thống van động cơ xăng.

Bên cạnh một số hoạt động bảo trì quan trọng, các loại kế thừa, A3 / B4, A5 / B5 và C2 đến C5, vẫn như cũ và nằm Các danh mục ACEA 2021 mới

Tính năng đánh lửa trước tốc độ thấp đã được chờ đợi từ lâu (LSPI) như một tính năng chính.

A7 / B7 là một hạng mục mới được xây dựng trên A5 / B5. Các tính năng mới là bảo vệ chống lại LSPI, một yêu cầu về độ mòn của xích để giải quyết các vấn đề về mài mòn với hệ thống phun xăng trực tiếp và cuối cùng là yêu cầu về độ sạch của turbo tăng áp

C6 là danh mục SAPS rút gọn tương ứng, được xây dựng trên C5, bổ sung cùng một công cụ các tính năng hiệu suất như A7 / B7, nhưng trên hết là một bài kiểm tra tiết kiệm nhiên liệu mới.

 

 

Tiêu chuẩn ACEA gồm 3 hạng (class): hạng A/B áp dụng cho ô-tô chạy xăng và diesel hạng nhẹ; hạng C áp dụng cho ô-tô chạy xăng và diesel hạng nhẹ có lắp đặt các bộ lọc xử lý khí thải (TWC/DPF) và hạng E áp dụng cho các động cơ diesel hạng nặng. Mỗi hạng lại được chia thành các cấp (category) đáp ứng yêu cầu của các động cơ khác nhau.

Dựa theo cách phân loại đó thì:

 • Dầu nhớt dùng cho động cơ xăng : A1, A3 , A4, A5.
 • Dầu nhớt dùng cho động cơ diesel hạng nhẹ: B1, B3, B4, B5.

Trong đó:

 • A1/B1: Tiết kiệm nhiên liệu
 • A3/B3: Hiệu suất cao
 • A4/B4: Dành cho các loại động cơ bơm trực tiếp
 • A5: Kết hợp A1 & A3.

 

 • B5: Kết hợp B1 và B3/B4
 • Dầu nhớt dùng cho động cơ diesel hạng nhẹ có trang bị bộ xử lí khí thải: C1, C2 C3, C4

( Theo Infineuminsight, Eska lược dịch)