PMI Việt Nam tháng 6/2023 ở mức 46,2 điểm, ảnh hưởng đến thị trường dầu nhớt Việt nam?

Báo cáo Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng – Purchasing Managers’ Index™ (PMI®) mới nhất của S&P Global chỉ ra rằng, các nhà sản xuất ở Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn trong khoảng thời gian cuối quý 2 do nhu cầu thị trường yếu kém. Theo đó, sản lượng và số lượng […]