Đề xuất giữ thuế bảo vệ môi trường ở mức sàn với xăng, dầu, nhớt trong năm 2023

Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu theo mức sàn như hiện nay để áp dụng trong năm 2023. Theo dự thảo Nghị quyết lần 2, Bộ Tài chính đề xuất mức […]