Báo cáo thị trường dầu nhớt Việt nam, năm 2020- Bài 1: Việt nam đất nước tôi yêu!

  Bài 1: Việt nam đất nước tôi yêu!   …Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi! Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca…           (Trích Ta đi tới- Tố Hữu)  Việt Nam, quốc […]

Dầu nhớt có độ nhớt SAE 5W vs 10W, loại nào tốt hơn?

Định nghĩa: CCS – Cold Cranking Stimulator, độ nhớt “biểu kiến” của dầu động cơ ở nhiệt độ thấp khi sử dụng thiết bị mô phỏng khởi động lạnh. Còn gọi là độ nhớt động lực, đơn vị cP (centiPoise) + Theo phân loại độ nhớt động cơ SAE J300, dầu động cơ: SAE 5W […]