Mỡ bôi trơn| sản lượng toàn cầu.

Nhu cầu mỡ bôi trơn toàn cầu vẫn tương đối ổn định trong 5 năm qua. Ngoại trừ mức giảm gần 7% do đại dịch gây ra vào năm 2020. Tuy nhiên, chỉ đạt hơn 2,5 tỷ pound(*), sản lượng dầu mỡ toàn cầu vào năm 2022. Và đã giảm khoảng 4% so với khối lượng năm 2021.

Theo khảo sát sản xuất mỡ bôi trơn hàng năm của NLGI. Ba khu vực tiêu thụ dầu mỡ hàng đầu trong năm 2022 lần lượt là châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Với khoảng 1,5 tỷ pound , sản lượng mỡ ở các nước châu Á vượt xa sản lượng ở các khu vực khác. Trên thực tế, ở mức hơn 474 triệu pound, sản lượng mỡ ở châu Âu vào năm 2022 chỉ bằng 32% so với ở châu Á. Tương tự, sản lượng mỡ Bắc Mỹ, đạt dưới 389 triệu pound, chỉ chiếm 26% tổng khối lượng của châu Á.

Mỡ chiếm tỷ trọng từ 2-3% trong toàn bộ ngành công nghiệp dầu nhớt tại Việt Nam. Tương đương khoảng 12 KT/năm. Thị trường mỡ bôi trơn đa phần nhập khẩu. Chủ yếu từ Trung Quốc, Ấn độ và một số ít từ Trung đông, Châu Âu…Mỡ lithium vẫn chiếm ưu thế trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, mỡ calcium lại chiếm sản lượng tiêu thụ nhiều vì giá rẻ. Mỡ bôi trơn với nhiều ứng dụng yêu cầu lựa chọn phù hợp. Không phải tất cả đều như nhau ngay cả cùng một loại chất làm đặc, nhất là trong công nghiệp…

Xem thêm tại: PHÂN LOẠI VÀ TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI MỠ BÔI TRƠN

Theo ESKA Singapore, ngày 17-04-2024

(*)Chú thích: 1pound = 0,45359237 kg