Tương lai Xe điện (EV) thống trị: Bạn sẽ chọn xe điện Trung Quốc hay Việt Nam?

Bài học: Na Uy là đất diễn của xe điện Trung Quốc Hơn một chục nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang hoặc sẽ sớm xuất khẩu xe điện (EV) sang châu Âu và Mỹ, và hầu hết xem quốc gia Bắc Âu này là một thị trường thuyết phục quan trọng. Kjell Emil […]

Tối đa hóa độ tin cậy của xe máy thông qua dầu nhớt- Phần 2: Sử dụng dầu gốc và phụ gia

Bản chất phát triển dầu xe máy và mô tô. Khi đánh giá dầu nhớt thành phẩm, không có công thức nào phù hợp để có thể hỗ trợ tối ưu tất cả mọi ứng dụng. Điều này đặc biệt đúng với dầu nhớt được nghiên cứu cho xe máy và xe khách. Cho đến […]

Tối đa hóa độ tin cậy của xe máy thông qua dầu nhớt

Doanh số bán xe máy (motocycle) toàn cầu năm 2020 là 56,5 triệu chiếc, giảm 14% so với năm trước, mất hơn 9 triệu chiếc, do sự sụt giảm của một vài quốc gia hàng đầu: Ấn Độ (-5 triệu), Indonesia (-2,9 triệu), Philippines (-0,7 triệu), Việt Nam (-0,5 triệu) (1) Khi các quốc gia […]

Người lạ…(*)

Tại sao chúng ta không dám mở cửa xã hội, đưa cuộc sống về trở lại bình thường? Đó là nỗi sợ hãi. “Sợ hãi là một cảm xúc tự nhiên, mạnh mẽ và nguyên thủy của con người. Nó liên quan đến phản ứng sinh hóa phổ quát cũng như phản ứng cảm xúc […]

Lãng khách…

Vào giữa thế kỷ 19, Nhật Bản là một nước phong kiến, bế quan tỏa cảng, xã hội phân chia thành các giai cấp sĩ, nông, công, thương và chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Nhưng chỉ có 15 năm (Minh Trị duy tân bắt đầu năm 1868), các sĩ phu, các lãnh đạo của […]

Tiêu chuẩn dầu nhớt động cơ mới API SP phù hợp cho động cơ nào?

Nhu cầu của thị trường và những quy định an toàn và môi trường sống của các quốc gia đã bắt buộc các nhà sản xuất ô tô phải thay đổi. Sự thay đổi mạnh mẽ nhất là sử dụng nhiên liệu tiết kiệm hơn, nhất là nhiên liệu có nguồn gốc hóa thạch  như […]