Hiển thị 13–14 của 14 kết quả

EATRANS SYN 50 là dầu truyền tải nhiệt gốc tổng hợp silicons với đặc tính R&O và độ ổn định nhiệt xuất sắc. Nó kiểm soát nhiệt độ chính xác trong các ứng dụng đòi hỏi đáp ứng tính oxy hóa cao nhất với phạm vi dải nhiệt độ rộng. Độ dẫn nhiệt tương đối ổn định. Sản phẩm này cũng thích hợp cho các ứng dụng nhiệt độ thấp với điểm rót chảy -510

HTO 220 là loại dầu truyền tải nhiệt với đặc tính R&O,chỉ số độ nhớt tư nhiên của dầu gốc, đặc tính chống ăn mòn và ổn định nhiệt xuất sắc.