Dầu động cơ cao cấp TRAX EXTRA MILER 15W40

TRAX Extra Miler 15W40 là loại dầu động cơ cao cấp thiết kế bảo vệ cho cả động cơ diesel và xăng với kiểu nạp khí thông thường hay có turbo tăng áp.