Giá Dầu cọ (palm oil) tỷ lệ thuận với giá dầu nhớt?

Dầu cọ là loại dầu thực vật được trồng có khối lượng lớn nhất, được sử dụng chủ yếu trong thực phẩm và nhiên liệu sinh học mà còn trong dầu nhớt sinh học, phụ gia. Indonesia là nhà sản xuất lớn nhất thế giới, theo sau là Malaysia.

Biến động giá dầu cọ thô quốc tế, được tính như loại hàng hóa có chỉ số giá trong rổ hàng hóa thông dụng của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Tính đến tháng 9, giá dầu cọ đã tăng 56%, so với tháng 9 năm 2020.

Dẫn chứng về giá dầu cọ để thấy hiện tượng “siêu lạm phát” hàng hóa sau đại dịch Covid-19 mà trong đó ngành công nghiệp dầu nhớt cũng chịu ảnh hưởng.

Theo Lube’n’Grease